อภิวันทนาน้อม............... ยอไหว้เหนือเศียร
คาวนี้เวียนมาเถิง............. นับว่าเป็นบุญแท้
พสกแลคอยมื้อ.............. ถือว่าเป็นงานใหญ่
ผ่าละอองเบื้องใต้............ ขอน้อมต่อพระองค์
หกสิบปีล่วงย้าย.............. ได้กายผ่านนานมา
ปวงประชามีสุข............... ฮ่มเย็นเสมอด้าม
องค์พระนาม ร. ๙ .......... พระภูมินทร์ป่านอินทร์แต่ง
พระปรีชาส่องแจ้ง ......... แยงหล้าหมู่นิกร
พระองค์จรเหนือใต้......... ไกลบ่เกี่ยงทรงเสด็จ
องค์พระภูมินทร์ทรงเฮ็ด........ เพื่อประชานิกรเจ้า
เพิ่นได้เอาธรรมตั้ง .......... ปกครองซุมน้องพี่
ให้มีสุขถ้วนหน้า.............. เผยยิ้มได้สู่คน
++++++
เนื่องในวาระนี้............ เป็นดิถีมงคลใหญ่
ข้าพระองค์ผู้อยู่ใต้...... ขอน้อมต่อพ่อเฮา
ขอให้พระองค์เจ้า....... ได้เซาเมื่อยจงมีสุข
ทุกข์ให้หายลาหนี....... อย่าอยู่นำพระองค์ท่าน
ให้สำราญเจริญยิ่ง....... สิ่งใดดีให้มีต่อ
ขอให้พ่ออยู่นำลูก....... ตราบฟ้ามุ่นมลาย
พวกเฮาทั้งน้องอ้าย.....ตลอดเว็บบ้านมหา
ขอวันทาองค์ภูมี.......อย่าให้มีภัยใกล้
60 ปีเวียนมาให้.....เหล่าพสนิกรไทย ขอเทอดไท้พระองค์พ่อ
สองมือนบจ้อก้อ....ขอพรให้แก่พระองค์ (ทรงพระเจริญ เทอญ)
+++
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าในนามตัวแทนเว็บ "บ้านมหาดอทคอม"