...ศาสนาส้วย งัวควายบ่ได้ปล่อย
เด็กน้อยบ่ได้เลี้ยงคนเฒ่านั่งแนม...
...ศาสนาส้วย ดินสิกวยคืออู่
ความบักตู้เขาสั้นบ่ยาว
ผู้สาวเดินหาผัว
เจ้าหัวเดินหาเงินจั่งสิมีมาใช้...
...สิบสิฆ่า...ซาวสิฆ่า...
ให้เอาแก่นกะยูงตี
อย่าได้เอาผญามาต่อยตีต่างค้อน...
...ยูงยางต้นลมตีหักก่อง
บาดว่าเครือหญ้าปล้อง
ลมต้องบ่เพ...

...ยาฮากไม้...