ต้องขอทำความเข้าใจ กับผู้ดูแลบอร์ด และสมาชิกทุกท่าน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ดังนี้

1. เพื่อเป็นการแชร์การใช้งาน จำเป็นต้องโคลนนิ่ง บ้านมหา ออกเป็น 2 ส่วน

2. เซิร์ฟเวอร์ที่ 1 ยังให้บริการสืบค้นข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ แก่นักเรียน นักศึกษาเหมือนเดิม ( Not Community ) ปิดรับสมาชิก

3. เซิร์ฟเวอรที่ 2 ให้บริการเหมือนปกติ ( Live Community + Entertainment ) เปิดรับสมาชิก

4. เพื่อไม่เป็นการปิดกั้น สำหรับดีเจ, นักเขียน และอื่นๆ ที่อัดอั้นมานาน ในการถ่ายทอด

5. เว็บไซต์ยังคงเจตนารมณ์เดิม ไม่มีธุรกิจ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ใดๆ ที่ทำให้ผู้เข้าชมต้องเสียความรู้สึก

6. เว็บไซต์บ้านมหา ( baanmaha หรือ บ้านมหา ) ต้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน ไม่มีแบ่งแยกใดๆ

10 เอ้ย... 7. ขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน เว็บไซต์บ้านมหา ถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยนาม