หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 123 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 27

หัวข้อ: เริ่มต้นกับการติดตั้ง FreeBSD 5.4 (ฉบับร่าง)

 1. #1

  เริ่มต้นกับการติดตั้ง FreeBSD 5.4 (ฉบับร่าง)

  เริ่มต้นกับการติดตั้ง FreeBSD 5.4 (ฉบับร่าง)FreeBSD 5.4

  เริ่มต้นกับการติดตั้ง FreeBSD 5.4 (ฉบับร่าง)


  FreeBSD 5.4 เป็น version ที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้แล้วประทับใจมาก แต่ก็ไม่ใช่ว่า ไม่สร้างปัญหาให้นะครับ แต่ก็มองปัญหาที่เกิดขี้นเป็นบทเรียน และประสบการณ์ก็แล้วกันครับ

  ขอแนะนำการติดตั้ง FreeBSD 5.4 สำหรับ มือใหม่โดยเฉพาะ
  พร้อมการติดตั้ง X Window สำหรับการทำงานด้าน Desktop ครับ
  แผ่นที่ 1 เป็นแผ่นสำหรับติดตั้ง FreeBSD 5.4 แบบปกติ (5.4-RELEASE-i386-disc1.iso)
  แผ่นที่ 2 เป็นแผ่นสำหรับติดตั้ง Packages อื่นๆเพิ่มเติม (5.4-RELEASE-i386-disc2.iso)


  Step by Step
  A.ใส่แผ่น CD เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

  B.เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้เครื่อง Boot จาก CD

  C.รอสักครู่ใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบระบบและเข้าสู่เมนูการติดตั้ง

  *********************************************************


  1./stand/sysinstall Main Menu ---------> เลือก Standard , Select กด Enter

  2.Message-In the next menu,you will need to set up a DOS-style("fdisk") ---> เลือก [OK] กด Enter

  3.ถ้ามี partitions อื่นอยู่และไม่ต้องการ ให้เลื่อนแถบสว่างไปที่ partitions นั้นๆ กด D เพื่อลบออก

  4.เลือก partitions unused กด C เพื่อสร้าง Slice

  5.ระบุ ขนาด Slice ที่ต้องการ หรือ เลือก [OK] กด Enter เพื่อยอมรับขนาด Slice ที่ระบบกำหนดมาให้

  6.ระบุ ประเภทของ Slice ตามต้องการ หรือ เลือก [OK] กด Enter เพื่อยอมรับประเภทของ Slice ที่ระบบกำหนดมาให้ (FreeBSD=165)

  7.กด Q เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

  8.Install Boot Manager for drive ---> เลือก Standard - Install the FreeBSD Boot Manager ถ้าในเครื่องมี FreeBSD เพียง OS เดียว แต่ถ้าในเครื่องได้ติดตั้ง windows ไว้ด้วย ให้เลือก BootMgr - Install the FreeBSD Boot Manager ---> เลือก [ OK ] กด Enter

  9.Message-Now,you need to create BSD partitions inside of the fdisk --> เลือก [OK] กด Enter

  10.FreeBSD Disklabel Editor ---> กด A เพื่อให้ระบบจัดการแบ่งพื้นที่การใช้งานให้อัตโนมัติ กด Q Finish

  11.Choose Distributions ---> เลือก [x] 5 X-Developer(เพื่อติดตั้ง X Window), [OK] กด Enter

  12.User Confirmation Requested - Would you like to install the FreeBSD ports collection ? ---> เลือก [ Yes ] กด Enter เพื่อติดตั้ง ports collection ไว้ในเครื่อง

  13. X.Org Distribution ---> เลือก Basic หรือ Server หรือ Fonts ตามชอบ เสร็จแล้ว เลือก X Exit, [OK] กด Enter เพื่อออกจาก X.Org Distribution

  14.Choose Distributions ---> เลือก <<< x Exit , [OK] กด Enter เพื่อเข้าสู่เมนูอื่นต่อไป

  15.Choose Installation Media ---> เลือก 1. CD/DVD , [OK] กด Enter

  16.User Confirmation Requested Last Chance! โอกาสสุดท้าย เลือก [Yes] กด Enter

  ========== รอสักครู่ Progress Extracting , Adding packages ==================

  17.Message Congratulations! เลือก [OK] กด Enter

  18.User Confirmation Requested ---> เพื่อติดตั้ง Lan Card เลือก [Yes] กด Enter

  19.Network interface information required ---> ระบบ จะเลือก Land Card ให้มาเอง เลือกรายการแรก กด Enter

  20.User Confirmation Requested-Do you want to try IPv6 configuration of the interface? ---> เลือก [No] กด Enter

  21.User Confirmation Requested-Do you want to try DHCP configuration of the interface? ---> เลือก [No] กด Enter

  22.Network Configuration ---> ให้ระบุ ชื่อข้อมูลให้ครบถ้วน

  Host---------------> ชื่อเครื่อง เช่น mycomp.compay.com

  Domain-------------> ชื่อDomain เช่น company.com

  IPv4 Gateway ------> ระบุ ip-address ของเครื่อง Gateway เช่น 192.168.1.1

  Name server -------> ระบุ ip-address ของเครื่องที่ทำหน้าที่ DNS เช่น 192.168.1.2

  IPv4 Address ------> ระบุ ip-address ของเครื่องตนเองที่กำลังติดตั้ง FreeBSD เช่น 192.168.1.10

  Netmarsk ----------> เอาตามที่ระบบกำหนดให้ หรือ ระบุเอง เช่น 255.255.255.0

  Extra options to ifconfig ----> ปล่อยว่างไว้

  แก้ไขและตรวจสอบให้ถูกต้อง เลือก [OK] กด Enter

  23.User Confirmation Requested-Would you like to Bring Up the เริ่มต้นกับการติดตั้ง FreeBSD 5.4 (ฉบับร่าง) interface right now? --> เลือก [Yes] กด Enter

  24.User Confirmation Requested-Do you want this machine to function as a network gateway? --> เลือก [No] กด Enter

  25.User Confirmation Requested-Do you want to configure inetd and the network services that it provides? ---> เลือก [No] กด Enter

  26.User Confirmation Requested-Would you like to enable SSH login? ---> เลือก [Yes] กด Enter

  27.User Confirmation Requested-Do you want to have anonymous FTP...---> เลือก [No] กด Enter

  28.User Confirmation Requested-Do you want to configure this machine as an NFS server? ---> เลือก [No] กด Ente

  29.User Confirmation Requested-Do you want to configure this machine as an NFS client? ---> เลือก [No] กด Enter

  30.User Confirmation Requested-Would you like to customize your system ..... ----> เลือก [No] กด Enter

  31.User Confirmation Requested-Would you like to set this machine's time zone now? ----> เลือก [Yes] กด Enter

  32.User Confirmation Requested Is this machine's CMOS clock set to UTC? ---> เลือก [No] กด Enter

  33.Time Zone Selector ----> เลือก 5 Asia , [OK] กด Enter

  34.Select a country ------> เลือก 44 Thailand , [OK] กด Enter

  35.Confirmation - Does the abbreviation 'ICT' look reasonable?----> เลือก [Yes] กด Enter

  36.User Confirmation Requested-Would you like to enable Linux binary compatibility? ----> เลือก [Yes] กด Ente

  ========== รอสักครู่ Adding packages /All / linux_base-8-8.0_6.tbz ==================

  37.User Confirmation Requested-Does this system have a PS/2 mouse , serial , or bus mouse? ---> เลือก [Yes] กด Enter

  38.Please configure your mouse ---> เลือก 2 Enable , [OK] กด Enter เพื่อตรวจสอบการทำงานของ Mouse

  39.User Confirmation Requested-Is the mouse cursor moving?

  ---> ขยับ mouse ถ้าได้ เลือก [Yes] กด Enter

  ---> ขยับ mouse ถ้าไม่ได้ เลือก [No] กด Enter แล้วแก้ไข Type , Port ให้ถูกต้อง

  40.Please configure your mouse ---> เลือก X Exit , [OK] กด Enter เมื่อเสร็จการตรวจสอบการทำงานของ Mouse

  41.User Confirmation Requested - The FreeBSD packages collection is ......? --->เลือก [Yes ] กด Enter หรือสามารถเลือก [No] กด Enter ก็ได้ เพื่อไปติดตั้ง packages ในภายหลัง

  42.Packages Selection - To make a package ---> เลือก gnome ตามชอบ , [ OK ] กด Enter

  43.Components of the Gnome Desktop environment. ---> กรณีเลือก gnome

  เข้ามาแล้ว แนะนำให้เลือกทุก packages ในส่วนของ gnome , [ OK ] กด Enter

  ================ การเลือก packages =====================

  ให้เลื่อนแถบไปที่ชื่อของแต่ละ package แล้ว กด spacebar จะมีเครื่อง [X] ปรากฎขึ้น

  ขณะเดียวกัน ระบบจะตรวจสอบหา package ที่จำเป็นต้องใช้ควบคู่ทันที และจะมีเครื่องหมาย [D]

  ปรากฎขึ้นที่ชื่อของ package ที่เกี่ยวข้อง เลือกเสร็จแล้ว เลือก [ OK ] กด Enter

  44.Package Selection ---> เลือก [ Install ] กด Enter

  45.Package Targets - These are the package you've selected for extraction.---> เลือก [ OK ] กด Enter

  46.User Confirmation Requested - This is disc #1 .....Would you like to switch discs now ?---> เลือก [Yes] กด Enter

  47. Message - Please remove disc #1 from your drive, and add disc # 2 --->ใส่ disk แผ่นที่ 2 เข้าเครื่อง เลือก [ OK ] กด Enter

  ========== รอสักครู่ Adding packages /All / ......... ==================

  48.User Confirmation Requested-Would you like to add any initial user accounts to the system? ---> เลือก [Yes] กด Enter

  49.User and group management ---> เลือก User - Add a new user to the system , [OK] กด Enter

  50.User and Group Management ---> ระบุข้อมูลให้ครบ

  Login ID -------------> ระบุชื่อ user ที่ต้องการ เช่น staff

  UID ------------------> ยอมรับตามที่ระบบระบุให้

  Group ----------------> ระบุหรือจะเว้นไว้ก็ได้

  Password -------------> ระบุรหัสผ่านที่ต้องการ

  Full name ------------> ระบุชื่อจริงของผู้ใช้เครื่อง

  Member groups --------> ระบุตามต้องการ ถ้าต้องการมีสิทธิ์เท่าเทียม root ให้ระบุเป็น wheel

  Home directory -------> ยอมรับตามที่ระบบระบุ

  Login shell ----------> ยอมรับตามที่ระบบระบุ หรือ จะเปลี่ยนแปลงตามชอบ

  ตรวจสอบ แก้ไขให้ ถูกต้อง เลือก [OK] กด Enter

  51.User and group management ---> เลือก X Exit , [OK] กด Enter

  52.Message Now you must set the system manager's password...-> เลือก [OK] กด Enter

  53.New password:

  54.Retype new password:

  55.User Confirmation Requested - Visit the general configuration menu for a chance to set any last option ---> เลือก [No] กด Enter

  56./stand/sysinstall Main Menu ---> เลือก [X Exit Install] กด Enter เพื่อออกจากการติดตั้ง FreeBSD

  57.User Confirmation Requested-Are you sure you wish to exit? The system will reboot(be sure to remove any floppies from the drives) ---> เลือก [Yes] กด Enter

  *********************************************************

  นำ แผ่น CD ออก boot เครื่องใหม่

  login: ระบุ username

  Password: ระบุ password

 2. #2
  นักการภารโรง สัญลักษณ์ของ บ่าวคนเดิม
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  ที่อยู่
  Amphoe Det Udom
  กระทู้
  3,148

  Re: เริ่มต้นกับการติดตั้ง FreeBSD 5.4 (ฉบับร่าง)

  ครบทุกเรื่องพี่น้อง....บ่าวกันต์ จัดให้ ตอนนิผู้ข้ากะกำลังงมเข็มอยู่ ถ้าบ่ได้ บ่าวกันต์เป็นอาจารย์นิ ย่านสอดแจ้งอยู่มื้อนิ
  ขอบพระคุณสมาชิกและทีมงานที่เคารพรักทุกท่าน

 3. #3
  samrid
  Guest

  Re: เริ่มต้นกับการติดตั้ง FreeBSD 5.4 (ฉบับร่าง)

  ลงแล้วครับ ตามขั้นตอนเปะ ๆ เลย แต่บ่ได้
  อิอิ
  เพราะว่าแผ่นพังครับ แผ่นอ่านบ่ได้ มีหม่องให้โหลดบ่ครับ ไผมีบอกแหน่เด้อครับ สนใจเป็นอย่างยิ่ง
  ขอขอบคุณหลาย ๆ ครับ

 4. #4

  Re: เริ่มต้นกับการติดตั้ง FreeBSD 5.4 (ฉบับร่าง)

  Re: เริ่มต้นกับการติดตั้ง FreeBSD 5.4 (ฉบับร่าง) กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ samrid
  ลงแล้วครับ ตามขั้นตอนเปะ ๆ เลย แต่บ่ได้
  อิอิ
  เพราะว่าแผ่นพังครับ แผ่นอ่านบ่ได้ มีหม่องให้โหลดบ่ครับ ไผมีบอกแหน่เด้อครับ สนใจเป็นอย่างยิ่ง
  ขอขอบคุณหลาย ๆ ครับ
  ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/re...SO-IMAGES/5.4/


 5. #5
  pubol
  Guest

  Re: เริ่มต้นกับการติดตั้ง FreeBSD 5.4 (ฉบับร่าง)

  กำลังเปิดเว็ป บ่าวกันต์-♠-เซอร์วิส ลง fbs 6.1 อยู่เด้อครับ พึงหัดลง กะได้เวป บ่าวกันต์-♠-เซอร์วิส นี่หละเป้นไก่ลาย อิอิ
  จักสิเป้นจังได๋ ลงแล้ว สิรายงายให้ฮู้กันครับ
  ปกติ ผมใช้แต่ mdk rh -*-

 6. #6

  Re: เริ่มต้นกับการติดตั้ง FreeBSD 5.4 (ฉบับร่าง)

  เห่อๆๆๆ เยี่ยม

  ปีศาจน้อยเกิดอีกแล้ว


 7. #7
  pubol
  Guest

  Re: เริ่มต้นกับการติดตั้ง FreeBSD 5.4 (ฉบับร่าง)

  อิอิ
  กำลังงงเลยอ้าย มึนตึบ แต่ใจสู้เด้อ

 8. #8
  pubol
  Guest

  Re: เริ่มต้นกับการติดตั้ง FreeBSD 5.4 (ฉบับร่าง)

  อ้ายเอ้ย ผมสิเซ้ต เน็ตให้มันแช สิเซ้ต dhcpd แม้ครับ มันใช้คำสั่งหยังที่มันง่ายๆ แบบคำสั่ง linuxconf netconfig นะครับ
  มมึนตึบหมดแล้ว ผมพึ่งจับ fds เทื่อแรก

 9. #9
  pubol
  Guest

  Re: เริ่มต้นกับการติดตั้ง FreeBSD 5.4 (ฉบับร่าง)

  [root@pubol root]# ssh root@192.168.2.100
  Password:
  Password:
  Password:
  Permission denied (publickey,keyboard-interactive).

  มึนงงหลาย ไปแก้ file ได๋อ้าย ให้มันเข้าได้

 10. #10

  Re: เริ่มต้นกับการติดตั้ง FreeBSD 5.4 (ฉบับร่าง)

  เข้าระบบ FreeBSD ก่อนครับ Login ด้วย root
  แล้วใช้คำสั่ง แก้ไขไฟล์ /etc/rc.conf

  ns1# pico /etc/rc.conf

  แล้วเพิ่ม

  sshd_enable="YES"

  เข้าไปแล้ว ทำการบันทึกนะครับ


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 123 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •