:)สุขีมั่นเสมอมันหรือว่าบ่ ทางผู้ข่านี่ก้อสบายดี
ท่านผู้มีทุกข์ล้นให้ซ่วงห่างหาย ท่านผู้สุขสบายให้ห่างมีดีได่
คันว่าเจ้าใด้ขี่ซ้างกั้งห่มเป็นพยา อย่าซู่ลืมผู้ข่าขี่รถจักกะยานฮ่าง
คันเจ้าได้ผัวนายห่าง นายคนอย่ามาดใหญ่ อย่าสิลืมโตอ้ายผู้ต่ำต้อยด้อยสกุล เเน่เด้อ
*** สบายกันดีบ่อครับซุ่ขู่ขู่คน