ลายเต้ยโขง - อาจารย์สมบัติ สิมล้า (เทพแห่งแคน)
[music]jolo/CAN/003.wma[/music]
ลายเต้ยโขง - อาจารย์สมบัติ สิมล้า (เทพแห่งแคน)