แคนลายโปงลาง - อาจารย์สมบัติ สิมล้า (เทพแห่งแคน)
[MUSIC]jolo/CAN/2-07.wma[/MUSIC]
แคนลายโปงลาง - อาจารย์สมบัติ สิมล้า (เทพแห่งแคน)