ตัวอย่างโค้ด สำหรับใส่ป้ายโฆษณาด้านล่างกระทู้แรก อย่างเว็บบ่าวกันต์

เข้าไปที่ admincp -> Style ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน

ตามด้วย postbit -> postbit_legacy เลื่อนลงไปด้านล่างสุดของโค้ด

แล้วนำสคริปนี้ไปใส่

โค้ด HTML:
<if condition="!$GLOBALS['FIRSTPOSTID']">
 
<table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
  <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2" align="center">    
    <b>::Nipa Advertisements::</b>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px">
<center>
<script type='text/javascript'><!--
np_ad_client  = 'AID07083109';
np_ad_width   = 600;   // ความกว้าง
np_ad_height  = 100;   // ความสูง
np_color_border = '3399FF'; // สีขอบ
np_color_bg   = 'FFFFFF'; // สีพื้น
np_color_link  = '0000FF'; // สีlink
np_color_url  = '008000'; // สีurl
np_color_text  = '000000'; // สีรายละเอียด
np_advertise  = 3;    // จำนวนที่ต้องการโฆษณา
np_ad_amount  = (np_advertise-1);
np_ad_format  = '600x100_as';
np_ad_type   = 'Rotate';
np_ad_channel  = '';
//--></script>
<script type='text/javascript' 
 src='http://tns.nipa.co.th/pagead/show_v3adsponsors_h.js'>
</script>

</center>
  </td>
</tr>
</table> 
</if>


สำหรับโค้ด
โค้ด HTML:
<script type='text/javascript'><!--
np_ad_client  = 'AID07083109';
np_ad_width   = 600;   // ความกว้าง
np_ad_height  = 100;   // ความสูง
np_color_border = '3399FF'; // สีขอบ
np_color_bg   = 'FFFFFF'; // สีพื้น
np_color_link  = '0000FF'; // สีlink
np_color_url  = '008000'; // สีurl
np_color_text  = '000000'; // สีรายละเอียด
np_advertise  = 3;    // จำนวนที่ต้องการโฆษณา
np_ad_amount  = (np_advertise-1);
np_ad_format  = '600x100_as';
np_ad_type   = 'Rotate';
np_ad_channel  = '';
//--></script>
<script type='text/javascript' 
 src='http://tns.nipa.co.th/pagead/show_v3adsponsors_h.js'>
</script>
จะเปลี่ยนไปตามที่คุณได้มาจาก NIPA อ่ะจ้าาาาาา