:D สาวสวยเซ็กซี่ต้องขึ้นศาลด้วยข้อกล่าวหาค้าประเวณี

"จะแก้ตัวว่าจำเลยบริสุทธิ์หรือไม่"ผู้พิพากษา ซึ่งเป็นสตรีอาวุโสซัก

"อายุป่านนี้แล้วจะบริสุทธิ์อยู่ได้ไง"อีสาวสะบัดตอบและย้อนถามผู้พิพากษาว่า"หรือท่านยังบริสุทธิ์อยู่"