ไปไต้ปลาหรือฟันปลา
มื้อนี้สิพาพี่บ่าวคนเดิมไปไต้ปลาหรือว่าไปฟันปลา เริ่มจากตกกลางคืนฟ้าขาวดาวแจ้งเอาแบตเตอร์รี่ใส่หัวคนละอันพร้าคนละดวงและข่องไส่ปลา ย่างนําก้นกันไปตามทุ่งนา หรือหนองนําที่มีปลาชุกชุม พูดถึงไปไต้ปลากลางคืนนี้เมื่อปลาเจอไฟแบตเตอร์รี่ก็สิไปบ่อเป็น ช่วงนั้นก็ใช้มีดหรือพร้าฟันไปที่ตัวปลา พอได้เต็มข่องก็พากันกลับ ขากลับไปพ้อไซอ้ายคําศรีมาใส่ใว้แต่หัวเว็นเอามือไปโจมเบิ่ง บ๊ะ ปลาเต็มไซแมะ บ่าวเซียงน้อยว่าสิลักยามไซอ้ายคําศรีสาบ้อ
ไปไต้ปลาหรือฟันปลา