โฮ่..โฮ่..เพิ่งเปิดมาเจอกระทู้ที่เกี่ยวกับบ้านเรา ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ผมเองก็พอเป็นทั้งเขมรกับส่วย (แบบว่าเป็นลูกครึ่งครับ พ่อเป็นส่วย อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ แม่เป็นเขมร อ.สตึก จ.บุรีรัมย์) ภาษาที่ใช้ก็จะเป็นเขมรหรือส่วยพื้นๆ ครับ หรือที่เรียกว่าเขมรสูง กับส่วยกูย นะครับ..
..ยังนากะมัยพลิกหล็อบเซราะโตวโดนตาเน้อโกนเจาเน้อ...