ก่อนอื่นผมต้องทำความเข้าใจกับทุกท่าน ที่มีส่วนในการขับเคลื่อน และสนับสนุน
เว็บไซต์บ้านมหา ก่อนน่ะครับว่า ที่มาที่ไปของการจัดทำเว็บนี้ เพื่ออะไร ใครได้ผลประโยชน์อะไร

จำเป็นไหมที่ผมต้องเปลี่ยนจุดยืนไปตามกระแส เปลี่ยนไปตามผู้สนับสนุน
เปลี่ยนไปตามคำแนะนำของทีมงาน หรือเปลี่ยนไปตามลมปาก จากวันนั้นถึงวันนี้
หลายๆ ท่านคงเข้าใจว่าตกลงเว็บบ้านมหา จะเดินไปในทิศทางใด หรือจะเปลี่ยนไปตาม
โลกของธุรกิจ และการแข่งขัน ไม่หรอกครับถ้าท่านได้สัมผัสเว็บบ้านมหา ตั้งแต่เริ่มต้น
ท่านน่าจะเข้าใจดีว่า ณ วันนี้เว็บบ้านมหาก็ยังเป็นเหมือนเดิม โดยเน้นสาระความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่กับเสียงเพลง เสียงลำ เพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับ
ผู้ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวัน

ด้านล่างเป็นบทความที่เขียนไว้เมื่อ 25 เมษายน 2549 แต่ที่จริง เว็บบ้านมหา
เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2548 แต่ไม่ได้รับความสนใจ

ความเป็นมาของเว็บไซต์ บ้านมหา ดอทคอม
หลักการและเหตุผล

ด้วยกระแสแห่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในสังคมไทย
ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหน ล้วนแต่ย่างก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลโลยี และที่คนไทย สังคมไทยจะลืม เสียมิได้เลย ที่จะต้องมีการพัฒนาและต้องพูดถึงอยู่บ่อยๆ คือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น นั้นๆ และก็เช่นเดียวกัน เว็บไซต์บ้านมหา ดอทคอม ก็จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการย่างก้าวไปสู่โลกแห่งเทคโนโลยี โดยที่การก้าวเดิน ของเราจะเคียงคู่ไปกับขนบธรรมเนียบ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นชาวอิสาน ที่มีศิลปะการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย งดงาม ซึ่งยังคงไว้ ในเอกลักษณ์ของคนโบราณ ที่ไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง สังเกตุได้จากเมื่อเข้าสู่เทศกาลต่างๆ ที่มีวันหยุดติดต่อกัน หลายๆวัน ชาวอิสานมักจะกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัว ที่ต่างจังหวัดทางภาคอิสาน เพื่อไปรำลึกถึงกลิ่นไอของความอบอุ่น ที่พวกเขาเหล่านั้นต้องจากมาไกล เพื่อทำการทำงานส่งเงินกลับไปจุนเจือครอบครัว

จากวันนั้น ถึงวันนี้ผู้เขียนเองก็ได้จากถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง เพื่อมาต่อสู้ชีวิต หาเงินส่งครอบครัว ทำในสิ่งที่ตัวเอง
ใฝ่ฝัน และเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลา ในคำพูดที่ว่า สำนึกรักบ้านเกิด จึงคิดจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็น อนุสรณ์ สำหรับสังคมชาวอิสาน บนโลกแห่งเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ตามความรู้ความสามารถของตัวเองที่พอมีอยู่ ให้เป็นแหล่งพบปะพูดคุยกันระหว่าง คนที่อาศัยอยู่ต่างถิ่นฐาน ต่างสถานที่ และผู้ที่ต้องจากบ้านไปทำงานอยู่ต่างแดน ได้ใช้เว็บไซต์แห่งนี้ เป็นที่พักพิงในยามที่เขาเหงา ในยามที่เขาท้อแท้ ให้มีกำลังใจที่จะต่อสู่กับอุปสรรคได้ต่อไป

==
วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของเว็บไซต์ มีดังนี้ ==
1. เพื่อแบ่งปั้นความสุข เล็กๆ น้อยๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชาวอิสาน
3. เพื่อความเอกลักษณ์ของสังคมสังคมหนึ่ง บนโลกอินเตอร์เน็ต
4. เพื่อใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ซึ่งกันและกัน
5. รวบรวมผลงานดนตรี หมอลำ เพลงลูกทุ่ง ไว้สืบต่อไป
6. เป็นเว็บไซต์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร จากการให้บริการ
7. เป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการโดยไม่ต้องทำการสมัครสมาชิก
8. เว็บไซต์พร้อมจะปิดตัวลงทุกเมื่อ หากไม่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง
ความเป็นเอกภาพของเว็บไซต์
- คงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาวอิสาน
- ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียบชาวอิสาน
- ใช้ภาษาอิสาน เป็นภาษาหลักในการพูดคุย
- ไม่มีการแบ่งภูมิภาค ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์
- เป็นเว็บไซต์ที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา
เว็บไซต์บ้านมหา ดอทคอม

25 เมษายน 2549แผนที่สำนักงานบ้านมหา ดอทคอม
http://maps.google.co.th/maps/ms?hl=...p;output=embed