ฮะ หมายถึง การเสียดสี เช่น ไหย่ศรี เลาคันหลังหลายเอาหลังไปถูกับหลักเสาบ้าน

ถูแรงหลายจนหลังมีลอยแผลเป็น คล้ายๆเล็บข่วน อิอิ มื้อหลังกะ ฮะ ข่อยๆแหน๋

นี่ละ คือ ฮะ โอ้ยถืกบ่นิอ้ายศรี อยากเสนอคือกันเด้นิ พยายามอธิบายแล่
วแมะ