แปลว่า.." ไม่สวยไม่งาม" เช่น ผู่บ่าวหมอนี่เฮ็ดอึ้ดลึ้ดอยู่..::)