ใครสนใจเพลงกันครึมเข้ามาทักทายกันได้นะครับ ออยจูยคะเนียอนุรักษ์ตุกภาษาเยิงแหมยออยบัดโตวเน้อ