ดีเจแหมบ - นิทานก้อม บ่มีหมู่
[WMA]jolo/Kom/no%20friend.wma[/WMA]

ดีเจแหมบ - นิทานก้อม บ่มีหมู่จักสิได้หัวนำอยู่หรือบ่กะบ่จักเนาะครับ ลองฟังเด้อครับ ถ้ามักสะทะยอยมาลงให้ฟัง เด้อครับ