ดีเจแหมบ - นิทานก้อม กิ้งก่า
[WMA]jolo/Kom/chameleon.wma[/WMA]

ดีเจแหมบ - นิทานก้อม กิ้งก่าจักสิได้หัวนำอยู่หรือบ่กะบ่จักเนาะครับ ลองฟังเด้อครับ ถ้ามักสะทะยอยมาลงให้ฟัง เด้อครับ