ดีเจแหมบ - นิทานก้อม ซื้อบะหมี่
[WMA]jolo/Kom/005.wma[/WMA]

ดีเจแหมบ - นิทานก้อม ซื้อบะหมี่จักสิได้หัวนำอยู่หรือบ่กะบ่จักเนาะครับ ลองฟังเด้อครับ ถ้ามักสะทะยอยมาลงให้ฟัง เด้อครับ