ดีเจแหมบ - นิทานก้อม เอายาไปทาน
[WMA]jolo/Kom/009.wma[/WMA]

ดีเจแหมบ - นิทานก้อม เอายาไปทานจักสิได้หัวนำอยู่หรือบ่กะบ่จักเนาะครับ ลองฟังเด้อครับ ถ้ามักสะทะยอยมาลงให้ฟัง เด้อครับ