.-*""*-. ธรรมะ...นำไปใช้กับตัวเองเป็นมงคลยิ่ง .-*""*-.


.ธรรมะที่เป็นมงคลยิ่ง.

.ธรรมะที่เป็นมงคลยิ่ง.

.ธรรมะที่เป็นมงคลยิ่ง.

.ธรรมะที่เป็นมงคลยิ่ง.

.ธรรมะที่เป็นมงคลยิ่ง.