หลายๆคนคงสิลืมไปแล้วว่ากลอนสักวาเขาแต่งแบบได๋ มาลองแต่งได้เด้อคับ
กลอนสักวา
อธิบายผังโครงสร้าง
๑) แสดงผังโครงสร้างกลอนสักวา ความยาว ๑ บท
๒) สักวา ๑ บท มี ๔คำกลอน หรือ ๘ วรรค
๓) สักวา ๑ วรรค นิยมเขียน ๗-๑๐ คำ
๔) เส้นโยงภายในวรรค เรียกว่าสัมผัสใน ส่วนเส้นโยงคำท้ายวรรค เรียกว่า สัมผัสนอก
๕) กลอนสักวาต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า "สักวา" และจบด้วยคำว่า "เอย" เสมอ
๖) ลักษณะบังคับอื่น ๆ เช่น เรื่องเสียงท้ายวรรคการชิงสัมผัส สัมผัสซ้ำ สัมผัสเลือน และสัมผัส ทีฆะรัสสะ นั้น คงใช้หลักเกณฑ์
เดียวกันกับ กลอนแปด
๗) กลอนสักวา และกลอนแปด บรรทัดสุดท้ายของบท นอกจากสัมผัสคำที่ ๓ แล้วอาจเลิ่อนไปสัมผัสตรงคำที่ ๕ ก็ได้
[wmv]http://wcs.hopto.org/farsang/Music/sakawananhow.wma[/wmv]
สักวาหน้าหนาว - แดง จิตกร ขอบคุณผลงานเพลงจากฟ้าสางที่บางกอกคับ
.....สักวาหน้าหนาวสาวนอนขด ........(ไผแต่งต่อได้กะลองแต่งเบิ่งเด้อคับ อิอิ ).........
[/QUOTE]