.แฮะๆลดดีกรีความแรงลงมาจักน่อย เบิ่งภาพประวัติศาสตร์กันน่อมื้อนิ good

จ.นคราชสีมา ในอดีต...

จ.นคราชสีมา ในอดีต

จ.นคราชสีมา ในอดีต

จ.นคราชสีมา ในอดีต

จ.นคราชสีมา ในอดีต

จ.นคราชสีมา ในอดีต

จ.นคราชสีมา ในอดีต