คำว่า มึนตึบ คือ อาการของคนที่คิดไม่ออกงงกับสถานการณืที่บังเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะกระทำการอย่างใดที่ต่อเนื่องได้