......ข้อคิดกับชีวิตที่เดินไป ตอนที่ 1 ( หาให้ได้วันละ 10 ข้อ)....

1. ถ้าเราปล่อยให้โลก เร่งตัวเรา ควบคุมตัวเรา จนเราขาดอิสระภาพ เราก็จะทุกข์ ถ้าเราจะเร่งโลก ควบคุมโลกให้โลกนี้เป็นไปตามความต้องการของเรา
เราก็ทุกข์เช่นกัน กำหนดอะไรอย่าให้ใจออกคำสั่ง


2. ความฉลาดอาจหลอกคนได้ ความจริงใจต่างหากหล่ะที่จะชนะใจคน ความจริงใจที่มีต่อกันต่างหาก ที่จะแสดงมิตรภาพที่แท้จริง การหลอกคนอื่นก็คือหลอกตัวเอง


3. การให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์มากเกินไป อาจทำให้เราลืมธรรมชาติ ลืมความเป็นจริงได้ง่าย ค่อยเป็นค่อยไป ธรรมชาติสอนเรา เราเรียนรู้จากธรรมชาติมากกว่ากฎเกณฑ์ใด ๆ


4. อารมณ์เป็นตัวกำหนดความคิด ความคิดกำหนดพฤติกรรม หากจะเข้าใจพฤติกรรมของคนให้ถูกต้อง จึงต้องอ่านอารมณ์ให้ออก ดูเขา ดูเรา ถึงจะรู้เขารู้เรา


5. การมองอะไร ว่าดี ว่าเลว ขึ้นกับว่าอารมณ์ของเราขณะนั้นเป็นอย่างไร การตัดสินใจต้องการเวลาในการพิจารณา จะมากจะน้อยอยู่ที่ความสำคัญนั้น ๆ


6. ทำอะไรก็แล้วแต่ ควรมีหลักการบ้าง แต่ต้องระวังอย่ายึดเป็นกฎ เพราะในแต่ละเหตุการย่อมแตกต่างกันไป อาจไม่มีความตายตัวในทุก ๆ เรื่อง


7. อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเป็นคำพื้น ๆ ที่ใช้มาเตือนสติเราได้ดีตลอดกาล คิด ไตร่ตรอง มองให้เข้าใจในการดำเนินชีวิต ในแต่ละวันที่ผ่านไป


8. การพยายามทำอะไรทุกอย่างให้ได้ การสงสัยอะไรทุกเรื่องเป็นความโง่ได้ก็เพราะว่าเรื่องต่าง ๆ ในโลกนี้มีตั้งหลายเรื่องที่ใช่ว่าเราจะรู้มันได้ง่าย
และเรื่องอีกหลายเรื่องก็ไม่จำเป็นที่ต้องตอบ หรือต้องรู้ให้ได้เสมอไป


9. คุณธรรมส่อคุณค่าของมนุษย์มากกว่าความฉลาด ฉนั้น อย่าลืมเด็ดขาดว่าเราควรจะแสดงคุณค่าของเราต่อใคร หรือ เมื่อใด


10. อะไรก็ตามแต่แม้ว่ามันจะจริง จะถูกต้อง แต่ถ้าการพูดออกไปนั้น มันไม่มีประโยชน์มีแต่ผลเสีย อย่าพูดดีกว่า พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง ใช้ได้เสมอ


[MUSIC]jolo/Other/Hill_2_Sea.wma[/MUSIC]