งึด
คำว่า งึด แปลว่า ประหลาดใจ (บางท้องที่อาจสิบ่แปลแนวนี่เด้อครับ ถ้ามีคำแปลอื่นกะซอยๆแนะนำแนเด้อ)


งึดหลายgood