เขาเรียกเราว่าวัยรุ่น
วัยรุ่นวันรักวัยปัญหา
ซิ่งแข่งแต่งเปรี้ยวเข้าบาร์
ติดยามอมมัวมั่วกัน
ปัญหาของหนู๋อยู่ไหน
อยู่ที่ผู้ใหญ่ใช่ไหใน่น
พ่อแม่อาฆาตฟาดฟัน
ลงทัณลุกนอ้ยพลอยยับเยินแล้วบ้านก็แตกสาแหรกขาด
โอ้...!อนาทพ่อร้างแม่ห่างเหิน
พี่นอ้งสองข้างซ้ำหมางเมิน
มีเราเดินคนเดียวโดดเดี่ยวใจ
เรามีเพื่อนเท่านั้นรอฟังอยู่
เป็นวัยรุ่นมั่วสุมเป็นกลุ่มใหญ่
อาจเป็นเพราะพวกเรายังเยาว์วัย
โลกใบใหม่ขอให้ดีกว่านี้เอย