อยากให้เธอ
มันก็เป็นเช่นนี้ที่มีให้
เช่นสิ่งใดคิดว่าน่าจะรู้
เช่นสิ่งใดที่ใจอยากสมสู่
เช่นเป็นคู่ร่วมใจในราตรี
ก็คงเป็นเช่นนี้ที่ใจคิด
เป็นนิมิตที่วาดบาทวิถี
เป็นเช่นดั่งแก้วตาแม่นารี
เป็นคนที่สำคัญฉันฝันใฝ่
อยากให้เป็นเช่นนี้สุดที่รัก
จึ่งสลักอักษรเป็นกลอนให้
จึ่งส่งกานท์สานสื่อคือแทนใจ
จึ่งหยิบใส่เป็นศิลป์จินตนา
ขอจงเป็นเช่นนี้ที่รู้สึก
จงลงลึกในเล่ห์เสน่หา
จงหวานซึ้งซึ่งแน่วแววตา
จงรู้ค่าคำหนึ่งซึ่งให้เธอ
เพียงแค่เป็นเช่นนี้ก็มีสุข
ก็สนุกสมตั้งดั่งเสนอ
ก็สดใสซ่านนิ่งในสิ่งเจอ
ก็คงเพ้อหวนหาแม่ตาคม
หวังให้เป็นเช่นนี้ไม่มีเศร้า
หวังให้เราเคียงคู่รู้สุขสม
หวังให้เราร้อยรักสลักรมย์
หวังให้บ่มรักล้นจนวันวาย.
..ผิดที่อีกแล้ว ย้ายใหแน่เด้อคะรับ