กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10

หัวข้อ: วันออกพรรษา

 1. #1
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ บ่าวดอนโบม
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  กระทู้
  1,421

  เรื่องฮิตน่าอ่าน วันออกพรรษา

  วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

  วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝนซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

  วันออกพรรษา

  วันออกพรรษานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา" คำว่า"ปวารณา"แปลว่า "อนุญาต" หรือ "ยอมให้" คือ เป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยกัน ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ในข้อที่ผิดพลั้งล่วงเกินระหว่างที่จำพรรษาอยู่ด้วยกัน ในวันออกพรรษานี้กิจที่ชาวบ้านมักจะกระทำก็คือ การบำเพ็ญกุศล เช่น ทำบุญตักบาตร จัดดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาพระที่วัด และฟังพระธรรมเทศนา ของที่ชาวพุทธนิยมนำไปใส่บาตรในวันนี้ก็คือ ข้าวต้ม มัดไต้ และข้าวต้มลูกโยน และการร่วมกุศลกรรมการ "ตักบาตรเทโว" คำว่า "เทโว" ย่อมาจาก"เทโวโรหน" แปลว่าการเสด็จจากเทวโลกการตักบาตรเทโว จึงเป็นการระลึกถึงวันที่ พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรด พระพุทธมารดาในเทวโลก ประเพณีการทำบุญกุศล เนื่องในวันออกพรรษานี้ ทุกวัดในประเทศไทย ก็มีพิธีเหมือนกันหมด จะผิดกันก็เพียงแต่สถานที่ ที่สมมติว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เท่านั้น


  กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา
  ๑. ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
  ๒. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
  ๓. ร่วมกุศลธรรม "ตักบาตรเทโว"
  ๔. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการและ ประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
  ๕. ตามสถานที่ราชการ สถานที่ศึกษาและที่วัด ควรจัดให้มีนิทรรศการ การบรรยาย หรือ บรรยายธรรม เกี่ยวกับวันออกพรรษาฯลฯ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
  หลังจากวันออกพรรษาแล้วมีประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมทำกันมาก คือ การทอดกฐิน

  ขนบธรรมเนียมประเพณี

  วันออกพรรษา คือวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝนซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

  วันออกพรรษานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา" คำว่า"ปวารณา"แปลว่า "อนุญาต" หรือ "ยอมให้" คือ เป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ด้วยกัน ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ในข้อที่ผิดพลั้งล่วงเกินระหว่างที่จำพรรษาอยู่ด้วยกัน

  ในวันออกพรรษานี้กิจที่ชาวบ้านมักจะกระทำก็คือ การบำเพ็ญกุศล เช่น ทำบุญตักบาตร จัดดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาพระที่วัด และฟังพระธรรมเทศนาของที่ชาวพุทธนิยมนำไปใส่บาตรในวันนี้ก็คือ ข้าวต้ม มัดไต้ และข้าวต้มลูกโยน และการร่วมกุศลกรรมการ "ตักบาตรเทโว" คำว่า "เทโว" ย่อมาจาก"เทโวโรหน" แปลว่าการเสด็จจากเทวโลกการตักบาตรเทโว
  จึงเป็นการระลึกถึงวันที่ พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรด พระพุทธมารดาในเทวโลก ประเพณีการทำบุญกุศลเนื่องในวันออกพรรษานี้ ทุกวัดในประเทศไทย ก็มีพิธีเหมือนกันหมดจะผิดกันก็เพียงแต่สถานที่ ที่สมมติว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เท่านั้น


  ประเพณีตักบาตรเทโว วัดสะแกกรัง อุทัยธานี

  ที่ขบวนพระภิกษุเดินลงมาที่วัดสะแกกรัง หรือวัดสังกัสรัตนคีรี ในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขาสูง พิธีตักบาตรเทโวที่วัดนี้บรรดาพระภิกษุจะพากันเดินขบวนลงมาจากบนเขา มาตามบันไดดูเหลืองอร่ามงามจับตา โดยมีบรรดาพุทธศาสนิกชนจะพากันใส่บาตรตามเชิงบันได เรื่อยมาจนถึงพื้นล่าง หลังจากวันออกพรรษาแล้ว มีประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมทำกันมากคือ การทอดกฐิน


  พระสงฆ์ที่จำวัดวันเข้าพรรษาที่วัดในจังหวัดอุทัยธานี รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน

  วันออกพรรษา

  ประเพณีตักบาตเทโว ซึ่งใช้ยอดเขาสะแกกรังเป็นสถานที่สมมติสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

  วันออกพรรษา

 2. #2

  เรื่องฮิตน่าอ่าน วันออกพรรษา,ตักบาตรเทโว

  วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำกลางเดือน ๑๑ หรือในราวเดือนตุลาคม วันออกพรรษา เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันในวัดที่ซึ่งอธิษฐานเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา ๓ เดือน เมื่อทำพิธีออกพรรษาแล้ว พระภิกษุสงฆ์สามารถจาริกไปในสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตามความประสงค์โดยไม่จำเป็นต้องกลับมาค้างแรม ณ วัดที่ตนสังกัด ในระยะเวลาที่เข้าพรรษา

  การประกอบพิธีในวันออกพรรษา
  การประกอบพิธีในวันสำคัญนี้ เหล่าพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำบุญกุศลเป็นกรณีพิเศษ เช่น ตักบาตรในตอนเช้า ถวายสังฆทาน ไปทำบุญที่วัด ถวายภัตตาหาร ฟังพระธรรมเทศนา และมีการตักบาตรเทโวในวันรุ่งขึ้น

  ประเพณีเกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา
  ประเพณีเกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา มีที่นิยมปฏิบัติอยู่ ๒ อย่าง คือ
  ๑. ประเพณีตักบาตรเทโว
  ๒. ประเพณีเทศน์มหาชาติ


  ประเพณีการตักบาตรเทโว
  การตักบาตรเทโว จะกระทำกันในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ คือหลังจากวันออกพรรษาแล้ว ๑ วัน

  ประวัติความเป็นมาของประเพณีการตักบาตรเทโว
  ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม และเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาโดยจำพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา ๑ พรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ได้เสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสสคร การที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เรียกตามศัพท์ภาษาบาลีว่า "เทโวโรหณะ" ในครั้งนั้นบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใส เมื่อทราบข่าวต่างพร้อมใจกันไปรอตักบาตรเพื่อรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น จนถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวปฏิบัติสืบทอดกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

  ประเพณีงานเทศน์มหาชาติ
  งานเทศน์มหาชาตินี้ นิยมทำกันหลังออกพรรษาพ้นหน้ากฐินไปแล้ว อาจทำในวันขี้น ๘ ค่ำกลางเดือน ๑๒ หรือในวันแรม ๘ ค่ำก็ได้ ซึ่งในช่วงนี้น้ำเริ่มลดและข้าวปลาอาหารกำลังอุดมสมบูรณ์ จึงพร้อมใจกันทำบุญทำทานและเล่นสนุกสนานรื่นเริง แต่ในภาคอีสานนั้นนิยมทำกันในเดือน ๔ เรียกว่า "งานบุญพระเวส" ซึ่งเป็นช่วงที่เสร็จจากการทำบุญลานเอาข้าวเข้ายุ้ง ในภาคกลาง บางท้องถิ่นทำกันในเดือน ๕ ต่อเดือน ๖ ก็มี
  งานเทศน์มหาชาตินั้นจะทำในกาลพิเศษจะทำในเดือนไหนก็ได้ไม่จำกัดฤดูกาล โดยมากเพื่อเป็นการหาเงินเข้าวัด บางแห่งนิยมทำในเดือน ๑๐
  การเทศน์มหาชาตินั้น มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


  กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา
  ๑. ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
  ๒. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
  ๓. จัดนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่เกี่ยวกับวันออกพรรษา
  ๔. ร่วมกุศลกรรม "ตักบาตรเทโว"
  ๕. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติ ตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการและประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา


  ข้อควรปฏิบัติของชาวพุทธในวันพระและในวันสำคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ
  ๑. ทำบุญตักบาตร ถือศีล ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
  ๒. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด งดการเที่ยวเตร่ ละเว้นอบายมุข ละเว้นการฆ่าสัตว์และบริโภคเนื้อสัตว์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
  ๓. ศึกษาข้อธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ๔. ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา

  *****************
  ชะตาฟ้าลิขิต...แต่ชีวิตเป็นของข้า

 3. #3
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ bootchai
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  114
  ออกพรรษา กะว่าสิไปตักบาตร ที่วัดอยู่เหมือนกัน แต่กะบ่ค่อยมีเวลาเลย เดี๋ยวต้องหยุดสักมื้อแล้ว วันสำคัญอย่างนี้ ไม่อยากจะพลาดเลย .........

 4. #4
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ของ ชายหล่ามาดามศรี
  วันที่สมัคร
  Feb 2007
  กระทู้
  762
  มาเด้อ เช้าแล้วสิพาไปวัดนำกันมื้อออกพรรษา จั่งได่กะพากันไปทำบุญหลายๆๆ เด้อคราฟ สิไปหาเตรียมของใส่บาตรก่อนเด้อ (7-11)

 5. #5
  นักปราชญ์เมืองอีสาน
  ศิลปินนักแต่ง ผญา
  สัญลักษณ์ของ ศรีสะท้าน
  วันที่สมัคร
  Aug 2006
  กระทู้
  4,179
  แม่นหละครับพี่น้อง เนื่องในวันออกพรรษา กะขอเชิญพี่น้องผู้มีเวลาและโอกาสไปร่วมทำบุญทำกุศล จัดข้าวปลาอาหารหวานคาว ดอกไม้ธูปเทียนถวายพระสงฆ์สามเณรเพื่อเป็นอามิสบูชา และสวดมนต์ภาวนาชำระจิตใจให้สงบ ระลึกถึงคุณพระรัตนครัย เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา การบูชาทั้งสองอย่างนี้ย่อมเป็นกุศลผลบุญแก่ผู้เฮ็ดผู้ทำเด้อพี่น้อง
  วรรณคดีล้ำลำนำเอื้อนเอ่ย เขยภาษาพากษ์เว้าลาวพื้นกล่าวไกล

 6. #6
  มื้ออื่นเด็กน้อยไปตักบาตรเทโว ที่ชัยภูมิจ้า...ผู้ใด๋สิไปนำมาเด้อจ้า...สาธุ

 7. #7
  สาวเมืองชล
  Guest
  มื่ออื่นกะสิไปตักบาตรเทโวคือกันจ้า มาเด้อไปเฮ็ดบุญนำกันเอื้อยอ้าย

 8. #8
  นักการภารโรง สัญลักษณ์ของ บ่าวคนเดิม
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  ที่อยู่
  Amphoe Det Udom
  กระทู้
  3,147

  ดูวีดีโอ YouTube ออนไลน์

  วันออกพรรษา พุทธเจ้าเปิดโลก ตอนที่ 1

  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=9xJ7vIXfMZA


  วันออกพรรษา พุทธเจ้าเปิดโลก ตอนที่ 2

  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=BP2Pdm9QNzU

  วันออกพรรษา พุทธเจ้าเปิดโลก ตอนที่ 3

  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=N98QxR-lSa8

  ที่มา YouTube - Broadcast Yourself.
  ขอบพระคุณสมาชิกและทีมงานที่เคารพรักทุกท่าน

 9. #9
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,430
  สิไปจุดกาโพก (ประทัด) ไสน้อพี่น้องบ้านมหา

 10. #10
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ของ ปีใหม่
  วันที่สมัคร
  Dec 2007
  ที่อยู่
  เมืองกรุงเก่า
  กระทู้
  531
  ออกพรรษาปีนี้ตรงกะวันหยุด ชวนผุลังคนไปทำบุญตักบาตรดีกว่า

  ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขัน อิอิ

  พี่น้องบ้านมหาอย่าลืมไปทำบุญตักบาตรกันนะค่ะ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •