พระธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่
ธาตุก่องข้าวน้อย
เป็นเจดีย์สมัยขอม ตั้งอยู่ในทุ่งนา ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
ห่างจากตัวจังหวัด 9 ก.ม. ไปตามทางหลวง
หมายเลย 23 (ยโสธร - อุบลราชธานี) ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 194
เลี้ยวซ้ายไปอีก 1 กิโลเมตร
ธาตุก่องข้าวน้อยเป็นเจดีย์เก่าสมัยขอม สร้างในพุทธศตวรรษที่ 23 - 25
ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน
รูปทรงจะแปลกไปจากเจดีย์โดยทั่วไป คือมีลักษณะเป็นก่องข้าว
องค์พระธาตุเป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สาม ฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส
กว้างด้านละ 2 เมตร ก่อสูงขึ้นไปประมาณ 1 เมตร ช่วงกลางขององค์พระธาตุ
มีลวดลายทำเป็นซุ้มประตูทั้งสี่ด้าน
ถัดจากช่วงนี้เป็นส่วนยอดของเจดีย์ที่ค่อยๆ สอบเข้าหากัน
เป็นส่วนยอดรอบนอกของพระธาตุก่องข้าวน้อย
มีกำแพงอิฐล้อมรอบขนาด 5 x 5 เมตร
นอกจากนี้บริเวณด้านหลังมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งก่อด้วยอิฐ
ชาวบ้านนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
และในเดือน 5 จะมีผู้คนนิยมมาสรงน้ำพระและปิดทอง
ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าไม่ทำเช่นนี้ ฝนจะแล้งในปีนั้น
ธาตุก่องข้าวน้อย มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ซึ่งผิดไปจากปูชนียสถานอื่น
ที่มักเกี่ยวพันธ์กับเรื่องพุทธศาสนา
แต่ประวัติความเป็นมาของธาตุก่องข้าวน้อย
กลับเป็นเรื่องของหนุ่มชาวนาที่ทำนาตั้งแต่เช้าจนเพล มารดามาส่งข้าวสาย
เกิดหิวข้าวจนตาลาย
อารมณ์ชั่ววูบทำให้เค้ากระทำมาตุฆาต ด้วยสาเหตุเพียงแค่ว่า ข้าวที่เอามาส่ง
ดูจะน้อยไป ไม่พอกิน ครั้นเมื่อกินข้าวอิ่มแล้ว ข้าวยังไม่หมด
จึงได้สติ คิดสำนึกผิดที่กระทำรุนแรงต่อมารดาของตนเองจนถึงแก่ความตาย
จึงได้สร้างธาตุก่องข้าวน้อยแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล
ขออโหสิกรรมและล้างบาป ที่ตนกระทำมาตุฆาต
นอกจากนี้ที่บริเวณบ้านตาดทอง
กรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดค้นเรื่องราวของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ได้ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์และภาชนะเขียนสีแบบบ้านเชียงอีกด้วย

http://img523.google.co.th/img523/9342/02910005ld6.jpg
http://img523.google.co.th/img523/2525/02910007og4.jpg
http://img84.google.co.th/img84/1572/02910008cl6.jpg