โจก นี่อยู่ทางบ้านแปลว่า แก้วกินน้ำครับ
ส่วน ถอก หรือ หงิ่น นี่กะแปลว่า การริน(น้ำ)

การใช้งานตัวอย่างเช่น เอาโจกมาแน สิถอกน้ำ(เหล้ากะดีครับ อิอิ)ใส่
โจก  กับ   ถอก    สองคำที่ใช้คู่กัน::)โจก  กับ   ถอก    สองคำที่ใช้คู่กัน