ฉันรักเธอ..เกินใจ..เหลือจะห้าม
มิเคยถาม..ว่าเธอ..มีเจ้าของ
แม้จะรู้..ว่าจะเป็น..เพียงสำรอง
รักที่สอง..หรือรองใคร..อีกหลายคน

มิทวงถาม..คำสัญญา..ที่เคยให้
อย่าสงสัย..ในเรื่อง..ที่ฉันขอ
แค่อาทิตย์..ละครั้ง..ก็เกินพอ
ได้ไหมหนอ.ฉันอยากง้อ..รอใจคุณ


อาทิตย์ละคร้ง