ล่องลอยในเวหานภากาศ
วิปลาสแปลกถิ่นที่เคยเห็น
เบาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็น
เจ้าก็คงเห็นแล้วในบัดนี้
สิ้นแล้วเวทนากายเก่า
พาเจ้าทุกข์ทรมานผ่านวิถี
หนทางอย่างใหม่มากมี
บัดนี้เจ้าจงเลือกเอาดั่งใจ

อาลัยนะไอ้ยุ่งลูกพ่อ
พลักพรากพลักพรากพลักพราก