ขอมอบใบประกาศเกียรติบัตร เว็บไซต์ดีเด่นทางการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ชาวชุมโสกคูณ ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี ขอขอบพระคุณทีมงานบ้านมหา ดอด คอม ทุกท่านที่ให้การสนันสนุนการถ่ายทอดสดการขับร้องสรภัญญะในงานส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมทอดเทียนพรรษาประจำปี 2550 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ชาวชุมชนโสกคูณ ขออวยพรอำนวยชัยให้ www.baanmaha.com พร้อมทีมงานทุกท่านให้มีแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน เจริญทรัพย์ สมบัติ และขอให้เว็บไซต์บ้านมหาแห่งนี้ยั่งยืนอยู่คู่อีสานเพื่อสืบต่อเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานให้ชาวโลกได้เห็นประจักษ์อย่างทั่วถึงกันตลอดกาลอวสาน ขอบพระคุณ
ขอมอบใบประกาศเกียรติบัตร