ฉัน..
ก้อผูหญิงคนหนึ่ง
ลึก..ลึก อ้างว้าง ซ่อนเร้น
ในน้ำตาแห่งความชาเย็น
ที่ซ่อนเร้น...ในเสียงหัวเราะ
ฉัน..
ผู้หญิงคนนี้
คนที่มีความรู้สึก
บางครั้ง คิด คิด...นึก นึก
กับความรู้สึก..ก้อร้องไห้ !!

ชีวิตหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่ง..