[wmv]http://203.147.62.17/mini/Retribution/kathina/kathina01.wmv[/wmv]

MV ความหมายของคำว่า ..ทอดกฐิน..