เพราะอะไรเทอมีใจให้คนอื่น
...เพราะอะไรเธอยังฝืนอยู่กับฉัน
เพราะอะไรเธอยังกล้ามองหน้ากัน
...หรือเพราะฉันมันก้อแค่เศษหัวใจ
ที่ผ่านมาฉันเชื่อใจเธอตลอด
...อยากจะกอดก้อมีสิทธิแค่ในฝัน
อยากให้เทอช่วยคิดถึงปัจจุบัน
....ยังมีฉันอยู่ตรงนี้เคียงข้างเทอ