ล้างมือถือกระติบ หยิบข้าวเหนียวร้อนเพิ่งหุง
เปิดควันฉุยขยายพุง ผ่อนผ้าถุงไหมหมี่ขัดสมาธิ์
แจ่วบ่องของโปรด ยกมาโลดแรงรสชาด
ไม้พื้นแทนพื้นถาด ตั้งวงประกาศท้าอาหารสวรรค์ฯ