อยากได้ไปปลูกเพื่ออนุรักษ์ไว้ ท่านไดมีผลไม้พื้นบ้านต่างๆ ที่มีในบอร์ดนี้ หรือไม่มีในบอร์ดนี้ก็ตาม และสะดวกจัดส่งทางไปรษณีย์ ขอความกรุณาช่วยติดต่อด้วยครับ (triyee@yahoo.com) ยินดีชำระค่าใฃ้จ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับ
ขอบคุณครับ