กำลังแสดงผล 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8

หัวข้อ: สายพันธ์ยูนิค [ Unix ]

 1. #1

  สายพันธ์ยูนิค [ Unix ]

  The UNIX system family tree: Research and BSD
  ---------------------------------------------

  First Edition (V1)
  |
  Second Edition (V2)
  |
  Third Edition (V3)
  |
  Fourth Edition (V4)
  |
  Fifth Edition (V5)
  |
  Sixth Edition (V6) -----*
  \ |
  \ |
  \ |
  Seventh Edition (V7) |
  \ |
  \ 1BSD
  32V |
  \ 2BSD---------------*
  \ / |
  \ / |
  \/ |
  3BSD |
  | |
  4.0BSD 2.7.9BSD
  | |
  4.1BSD --------------> 2.8BSD
  | |
  4.1aBSD -----------\ |
  | \ |
  4.1bBSD \ |
  | \ |
  *------ 4.1cBSD --------------> 2.9BSD
  / | |
  Eighth Edition | 2.9BSD-Seismo
  | | |
  +----<--- 4.2BSD 2.9.1BSD
  | | |
  +----<--- 4.3BSD -------------> 2.10BSD
  | | / |
  Ninth Edition | / 2.10.1BSD
  | 4.3BSD Tahoe-----+ |
  | | \ |
  | | \ |
  v | 2.11BSD
  Tenth Edition | |
  | 2.11BSD rev #430
  4.3BSD NET/1 |
  | v
  4.3BSD Reno
  |
  *---------- 4.3BSD NET/2 -------------------+-------------*
  | | | |
  386BSD 0.0 | | BSD/386 ALPHA
  | | | |
  386BSD 0.1 ------------>+ | BSD/386 0.3.[13]
  | \ | 4.4BSD Alpha |
  | 386BSD 1.0 | | BSD/386 0.9.[34]
  | | 4.4BSD |
  | | / | |
  | | 4.4BSD-Encumbered | |
  | NetBSD 0.8 | BSD/386 1.0
  | | | |
  FreeBSD 1.0 NetBSD 0.9 | BSD/386 1.1
  | | .----- 4.4BSD Lite |
  FreeBSD 1.1 | / / | \ |
  | | / / | \ |
  FreeBSD 1.1.5 .---|--------' / | \ |
  | / | / | \ |
  FreeBSD 1.1.5.1 / | / | \ |
  | / NetBSD 1.0 <-' | \ |
  | / | | \ |
  FreeBSD 2.0 <--' | | BSD/OS 2.0
  | \ | |
  FreeBSD 2.0.5 \ | BSD/OS 2.0.1
  | .-----\------------- 4.4BSD Lite2 |
  | | \ | | | | |
  | | .-----|------Rhapsody | | | |
  | | | | NetBSD 1.3 | | |
  | | | | OpenBSD 2.3 | |
  | | | | BSD/OS 3.0 |
  FreeBSD 2.1 | | | |
  | | | | NetBSD 1.1 ------. BSD/OS 2.1
  | FreeBSD 2.1.5 | | | \ |
  | | | | NetBSD 1.2 \ BSD/OS 3.0
  | FreeBSD 2.1.6 | | | \ OpenBSD 2.0 |
  | | | | | \ | |
  | FreeBSD 2.1.6.1 | | | \ | |
  | | | | | \ | |
  | FreeBSD 2.1.7 | | | | | |
  | | | | | NetBSD 1.2.1 | |
  | FreeBSD 2.1.7.1 | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  *-FreeBSD 2.2 | | | | |
  | \ | | | | |
  | FreeBSD 2.2.1 | | | | |
  | | | | | | |
  | FreeBSD 2.2.2 | | | OpenBSD 2.1 |
  | | | | | | |
  | FreeBSD 2.2.5 | | | | |
  | | | | | OpenBSD 2.2 |
  | | | | NetBSD 1.3 | |
  | FreeBSD 2.2.6 | | | | | |
  | | | | | NetBSD 1.3.1 | BSD/OS 3.1
  | | | | | | OpenBSD 2.3 |
  | | | | | NetBSD 1.3.2 | |
  | FreeBSD 2.2.7 | | | | | |
  | | | | | | | BSD/OS 4.0
  | v | | | | | |
  | FreeBSD 2.2.8 | | | | | |
  | | | | | OpenBSD 2.4 |
  FreeBSD 3.0 <--------* | | v | |
  | | | NetBSD 1.3.3 | |
  *---FreeBSD 3.1 | | | |
  | | | | | BSD/OS 4.0.1
  | FreeBSD 3.2----* | NetBSD 1.4 OpenBSD 2.5 |
  | | | | | | | | |
  | | | | | | | | |
  | | | | | | | | |
  | FreeBSD 3.3 | | | | NetBSD 1.4.1 | |
  | | | | | | | OpenBSD 2.6 |
  | FreeBSD 3.4 | | | | | | |
  | | | | | | | | BSD/OS 4.1
  FreeBSD 4.0 | | | | | NetBSD 1.4.2 | |
  | | | | | | | | |
  | | | | | | | | |
  | FreeBSD 3.5 | | | | | OpenBSD 2.7 |
  | | | | | | | | |
  | FreeBSD 3.5.1 | | | | | | |
  | | | | | | | |
  *---FreeBSD 4.1 | | | | | | |
  | | | | (?) | | | |
  | FreeBSD 4.1.1 | | / | | | |
  | | | | / | | | |
  | FreeBSD 4.2 Darwin/ | NetBSD 1.4.3 | |
  | | Mac OS X | OpenBSD 2.8 BSD/OS 4.2
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | 10.0 NetBSD 1.5 | |
  | FreeBSD 4.3 | | | | |
  | | | | | OpenBSD 2.9 |
  | | | | NetBSD 1.5.1 | |
  | | | | | | |
  | FreeBSD 4.4-. | | NetBSD 1.5.2 | |
  | | | Mac OS X | | | |
  | | | 10.1 | | OpenBSD 3.0 |
  | FreeBSD 4.5 | | | | | |
  | | \ | | | | BSD/OS 4.3
  | FreeBSD 4.6 \ | | | OpenBSD 3.1 |
  | | \ | | NetBSD 1.5.3 | |
  | FreeBSD 4.6.2 Mac OS X | | |
  | | 10.2 | | |
  | FreeBSD 4.7 | | | |
  | | | NetBSD 1.6 OpenBSD 3.2 |
  | FreeBSD 4.8 | | | | |
  | | | | NetBSD 1.6.1 | |
  | |--------. | | | OpenBSD 3.3 BSD/OS 5.0
  | | \ | | | | |
  | FreeBSD 4.9 | | | | OpenBSD 3.4 BSD/OS 5.1 ISE
  | | | | | | |
  | | | | | NetBSD 1.6.2 |
  | | | | | | |
  | | | | | | OpenBSD 3.5
  | | | | | v |
  | FreeBSD 4.10 | | | |
  | | | | | |
  | FreeBSD 4.11 | | | |
  | | | | | |
  | v `-|------|-----------------|---------------------.
  | | | | \
  FreeBSD 5.0 | | | |
  | | | | |
  FreeBSD 5.1 | | | DragonFly 1.0
  | \ | | | |
  | ----- Mac OS X | | |
  | 10.3 | | |
  FreeBSD 5.2 | | | |
  | | | | | |
  | FreeBSD 5.2.1 | | | |
  | | | | |
  *---FreeBSD 5.3 | | | |
  | | | | OpenBSD 3.6 |
  | | | NetBSD 2.0 | |
  | | | | | | | DragonFly 1.2.0
  | | Mac OS X | | NetBSD 2.0.2 | |
  | FreeBSD 5.4 10.4 | | | | |
  | | | | | | OpenBSD 3.7 |
  | V | | | NetBSD 2.0.3 | |
  | | | | | | |
  *---FreeBSD 6.0 | | | v OpenBSD 3.8 |
  | | | | | | |
  | | | | \ | |
  | | | | NetBSD 2.1 | |
  | | | | | |
  | | | NetBSD 3.0 | |
  | | | | | DragonFly 1.4.0
  | | | | OpenBSD 3.9 |
  | FreeBSD 6.1 | | | |
  | | | | | |
  | V | | | |
  FreeBSD 7 -current | NetBSD -current OpenBSD -current |
  | | | | |
  v v v v v

  Time
  ----------------

  Time tolerance +/- 6 months, depending on which book/article you read; if it
  was the announcement in Usenet or if it was available as tape.

  [44B] McKusick, Marshall Kirk, Keith Bostic, Michael J Karels,
  and John Quarterman. The Design and Implementation of
  the 4.4BSD Operating System.
  [APL] Apple website [http://www.apple.com/macosx/]
  [BSDI] Berkeley Software Design, Inc.
  [DFB] DragonFlyBSD Project, The.
  [DOC] README, COPYRIGHT on tape.
  [FBD] FreeBSD Project, The.
  [KB] Keith Bostic. BSD2.10 available from Usenix. comp.unix.sources,
  Volume 11, Info 4, April, 1987.
  [KKK] Mike Karels, Kirk McKusick, and Keith Bostic. tahoe announcement.
  comp.bugs.4bsd.ucb-fixes, June 15, 1988.
  [KSJ] Michael J. Karels, Carl F. Smith, and William F. Jolitz.
  Changes in the Kernel in 2.9BSD. Second Berkeley Software
  Distribution UNIX Version 2.9, July, 1983.
  [NBD] NetBSD Project, The.
  [OBD] OpenBSD Project, The.
  [QCU] Salus, Peter H. A quarter century of UNIX.
  [SMS] Steven M. Schultz. 2.11BSD, UNIX for the PDP-11.
  [USE] Usenet announcement.
  [WRS] Wind River Systems, Inc.
  [dmr] Dennis Ritchie, via E-Mail

  Multics 1965
  UNIX Summer 1969
  DEC PDP-7
  First Edition 1971-11-03 [QCU]
  DEC PDP-11/20, Assembler
  Second Edition 1972-06-12 [QCU]
  10 UNIX installations
  Third Edition 1973-02-xx [QCU]
  Pipes, 16 installations
  Fourth Edition 1973-11-xx [QCU]
  rewriting in C effected,
  above 30 installations
  Fifth Edition 1974-06-xx [QCU]
  above 50 installations
  Sixth Edition 1975-05-xx [QCU]
  port to DEC Vax
  Seventh Edition 1979-01-xx [QCU]
  first portable UNIX
  Eighth Edition 1985-02-xx [QCU]
  VAX 11/750, VAX 11/780 [dmr]
  descended from 4.1c BSD [dmr]
  descended from 4.1 BSD [44B]
  scooping-out and replacement of the character-device
  and networking part by the streams mechanism

  Ninth Edition 1986-09-xx [QCU]
  Tenth Edition 1989-10-xx [QCU]

  1BSD late 1977
  1978-03-09 [QCU]
  PDP-11, Pascal, ex(1)
  30 free copies of 1BSD sent out
  35 tapes sold for 50 USD [QCU]
  2BSD mid 1978 [QCU]
  75 2BSD tapes shipped
  2.7.9BSD ?? [SMS]
  2.8BSD 1981-07-xx [KSJ]

  2.8.1BSD 1982-01-xx [QCU]
  set of performance improvements
  2.9BSD 1983-07-xx [KSJ]
  2.9.1BSD 1983-11-xx
  2.9BSD-Seismo 1985-08-xx [SMS]
  2.10BSD 1987-04-xx [KKK]
  2.10.1BSD 1989-01-xx [SMS]
  2.11BSD 1992-02-xx [SMS]
  2.11BSD rev #430 1999-12-13 [SMS]

  32V 1978-1[01]-xx [QCU]
  3BSD late 1979 [QCU]
  virtual memory, page replacement,
  demand paging
  4.0BSD 1980-10-xx
  4.1BSD 1981-07-08 [DOC]
  4.1aBSD 1982-04-xx
  alpha release, 100 sites, networking [44B]
  4.1bBSD internal release, fast filesystem [44B]
  4.1cBSD late 1982
  beta release, IPC [44B]
  4.2BSD 1983-09-xx [QCU]
  1983-08-03 [DOC]
  4.3BSD 1986-06-xx [QCU]
  1986-04-05 [KB], [DOC]
  4.3BSD Tahoe 1988-06-15 [QCU], [DOC]
  4.3BSD NET/1 1988-11-xx [QCU]
  1989-01-01 [DOC]
  4.3BSD Reno 1990-06-29 [QCU], [DOC]
  4.3BSD NET/2 1991-06-28 [QCU], [DOC]

  BSD/386 ALPHA 1991-12-xx [BSDI]
  first code released to people outside BSDI
  386BSD 0.0 1992-02-xx [DOC]
  BSD/386 0.3.1 1992-04-xx [BSDI] first ext. beta; B customers
  BSD/386 0.3.3 1992-06-xx [BSDI] first CDROM version
  386BSD 0.1 1992-07-28 [DOC]
  4.4BSD Alpha 1992-07-07
  BSD/386 0.9.3 1992-10-xx [BSDI]
  first external gamma; G customers
  BSD/386 0.9.4 1992-12-xx [BSDI]
  would have been 1.0 except for request
  for preliminary injunction
  BSD/386 1.0 1993-03-xx [BSDI]
  injunction denied; first official release
  NetBSD 0.8 1993-04-20 [NBD]
  4.4BSD 1993-06-01 [USE]
  NetBSD 0.9 1993-08-23 [NBD]
  FreeBSD 1.0 1993-11-01 [FBD]
  BSD/386 1.1 1994-02-xx [BSDI]
  4.4BSD Lite 1994-03-01 [USE]
  FreeBSD 1.1 1994-05-07 [FBD]
  FreeBSD 1.1.5 1994-06-30 [FBD]
  FreeBSD 1.1.5.1 1994-07-05 [FBD]
  supersedes 1.1.5 5 days after release.
  NetBSD 1.0 1994-10-26 [NBD]
  386BSD 1.0 1994-11-12 [USE]
  FreeBSD 2.0 1994-11-23 [FBD]
  BSD/OS 2.0 1995-01-xx [BSDI] 4.4 lite based
  FreeBSD 2.0.5 1995-06-10 [FBD]
  BSD/OS 2.0.1 1995-06-xx [BSDI]
  4.4BSD Lite Release 2 1995-06-xx [44B]
  the true final distribution from the CSRG
  FreeBSD 2.1.0 1995-11-19 [FBD]
  NetBSD 1.1 1995-11-26 [NBD]
  BSD/OS 2.1 1996-01-xx [BSDI]
  FreeBSD 2.1.5 1996-07-14 [FBD]
  NetBSD 1.2 1996-10-04 [NBD]
  OpenBSD 2.0 1996-10-18 [OBD]
  FreeBSD 2.1.6 1996-11-16 [FBD]
  FreeBSD 2.1.6.1 1996-11-25 [FBD] (sendmail security release)
  Rhapsody 1997-xx-xx
  FreeBSD 2.1.7 1997-02-20 [FBD]
  BSD/OS 3.0 1997-02-xx [BSDI] 4.4 lite2 based
  FreeBSD 2.2.0 1997-03-16 [FBD]
  FreeBSD 2.2.1 1997-03-25 [FBD]
  FreeBSD 2.2.2 1997-05-16 [FBD]
  NetBSD 1.2.1 1997-05-20 [NBD] (patch release)
  OpenBSD 2.1 1997-06-01 [OBD]
  FreeBSD 2.2.5 1997-10-22 [FBD]
  OpenBSD 2.2 1997-12-01 [OBD]
  NetBSD 1.3 1998-01-04 [NBD]
  FreeBSD 2.2.6 1998-03-25 [FBD]
  NetBSD 1.3.1 1998-03-09 [NBD] (patch release)
  BSD/OS 3.1 1998-03-xx [BSDI]
  OpenBSD 2.3 1998-05-19 [OBD]
  NetBSD 1.3.2 1998-05-29 [NBD] (patch release)
  FreeBSD 2.2.7 1998-07-22 [FBD]
  BSD/OS 4.0 1998-08-xx [BSDI]
  2-lock MP support, ELF executables
  FreeBSD 3.0 1998-10-16 [FBD]
  FreeBSD-3.0 is a snapshot from -current,
  while 3.1 and 3.2 are from 3.x-stable which
  was branched quite some time after 3.0-release
  FreeBSD 2.2.8 1998-11-29 [FBD]
  OpenBSD 2.4 1998-12-01 [OBD]
  NetBSD 1.3.3 1998-12-23 [NBD] (patch release)
  FreeBSD 3.1 1999-02-15 [FBD]
  BSD/OS 4.0.1 1999-03-xx [BSDI]
  NetBSD 1.4 1999-05-12 [NBD]
  FreeBSD 3.2 1999-05-17 [FBD]
  OpenBSD 2.5 1999-05-19 [OBD]
  NetBSD 1.4.1 1999-08-26 [NBD] (patch release)
  FreeBSD 3.3 1999-09-17 [FBD]
  OpenBSD 2.6 1999-12-01 [OBD]
  FreeBSD 3.4 1999-12-20 [FBD]
  BSD/OS 4.1 1999-12-xx [BSDI]
  FreeBSD 4.0 2000-03-13 [FBD]
  NetBSD 1.4.2 2000-03-19 [NBD] (patch release)
  OpenBSD 2.7 2000-06-15 [OBD]
  FreeBSD 3.5 2000-06-24 [FBD]
  FreeBSD 4.1 2000-07-27 [FBD]
  FreeBSD 3.5.1 2000-07-28 [FBD]
  FreeBSD 4.1.1 2000-09-25 [FBD] (a network-only patch release)
  FreeBSD 4.2 2000-11-21 [FBD]
  NetBSD 1.4.3 2000-11-25 [NBD] (patch release)
  BSD/OS 4.2 2000-11-29 [BSDI]
  OpenBSD 2.8 2000-12-01 [OBD]
  NetBSD 1.5 2000-12-06 [NBD]
  Mac OS X 10.0 2001-03-24 [APL]
  FreeBSD 4.3 2001-04-20 [FBD]
  OpenBSD 2.9 2001-06-01 [OBD]
  NetBSD 1.5.1 2001-07-11 [NBD] (patch release)
  NetBSD 1.5.2 2001-09-13 [NBD] (patch release)
  FreeBSD 4.4 2001-09-18 [FBD]
  Mac OS X 10.1 2001-09-29 [APL]
  OpenBSD 3.0 2001-12-01 [OBD]
  FreeBSD 4.5 2002-01-29 [FBD]
  BSD/OS 4.3 2002-03-14 [WRS]
  OpenBSD 3.1 2002-05-19 [OBD]
  FreeBSD 4.6 2002-06-15 [FBD]
  NetBSD 1.5.3 2002-07-22 [NBD] (patch release)
  FreeBSD 4.6.2 2002-08-15 [FBD] (patch release)
  Mac OS X 10.2 2002-08-23 [APL]
  NetBSD 1.6 2002-09-14 [NBD]
  FreeBSD 4.7 2002-10-08 [FBD]
  OpenBSD 3.2 2002-11-01 [OBD]
  FreeBSD 5.0 2003-01-17 [FBD]
  FreeBSD 5.0 is a separate branch off of
  -current, similar to 3.0.
  FreeBSD 4.8 2003-04-03 [FBD]
  NetBSD 1.6.1 2003-04-21 [NBD] (patch release)
  OpenBSD 3.3 2003-05-01 [OBD]
  BSD/OS 5.0 2003-05-?? [WRS]
  FreeBSD 5.1 2003-06-09 [FBD]
  Mac OS X 10.3 2003-10-24 [APL]
  FreeBSD 4.9 2003-10-28 [FBD]
  BSD/OS 5.1 ISE 2003-10-?? [WRS] (final version)
  OpenBSD 3.4 2003-11-01 [OBD]
  FreeBSD 5.2 2004-01-12 [FBD]
  FreeBSD 5.2.1 2004-02-22 [FBD] (patch release)
  NetBSD 1.6.2 2004-03-01 [NBD] (patch release)
  OpenBSD 3.5 2004-04-01 [OBD]
  FreeBSD 4.10 2004-05-27 [FBD]
  DragonFly 1.0 2004-07-12 [DFB]
  OpenBSD 3.6 2004-10-29 [OBD]
  FreeBSD 5.3 2004-11-06 [FBD]
  NetBSD 2.0 2004-12-09 [NBD]
  FreeBSD 4.11 2005-01-25 [FBD]
  DragonFly 1.2.0 2005-04-08 [DFB]
  NetBSD 2.0.2 2005-04-14 [NBD] (security/critical release)
  Mac OS X 10.4 2005-04-29 [APL]
  FreeBSD 5.4 2005-05-09 [FBD]
  OpenBSD 3.7 2005-05-19 [OBD]
  NetBSD 2.0.3 2005-10-31 [NBD] (security/critical release)
  OpenBSD 3.8 2005-11-01 [OBD]
  FreeBSD 6.0 2005-11-01 [FBD]
  NetBSD 2.1 2005-11-02 [NBD]
  NetBSD 3.0 2005-12-23 [NBD]
  DragonFly 1.4.0 2006-01-08 [DFB]
  OpenBSD 3.9 2006-05-01 [OBD]
  FreeBSD 6.1 2005-05-08 [FBD]

  Bibliography
  ------------------------

  Leffler, Samuel J., Marshall Kirk McKusick, Michael J Karels and John
  Quarterman. The Design and Implementation of the 4.3BSD UNIX Operating
  System. Reading, Mass. Addison-Wesley, 1989. ISBN 0-201-06196-1

  Salus, Peter H. A quarter century of UNIX. Addison-Wesley Publishing
  Company, Inc., 1994. ISBN 0-201-54777-5

  McKusick, Marshall Kirk, Keith Bostic, Michael J Karels, and John
  Quarterman. The Design and Implementation of the 4.4BSD Operating
  System. Reading, Mass. Addison-Wesley, 1996. ISBN 0-201-54979-4

  McKusick, Marshall Kirk, George Neville-Neil. The Design and
  Implementation of the FreeBSD Operating System.
  Addison-Wesley Professional, Published: Aug 2, 2004. ISBN 0-201-70245-2

  Doug McIlroy. Research Unix Reader.

  Michael G. Brown. The Role of BSD in the Development of Unix.
  Presented to the Tasmanian Unix Special Interest Group of the
  Australian Computer Society, Hobart, August 1993.

  Peter H. Salus. Unix at 25. Byte Magazine, October 1994.
  URL: http://www.byte.com/art/9410/sec8/art3.htm

  Andreas Klemm, Lars K๖ller. If you're going to San Francisco ...
  Die freien BSD-Varianten von Unix. c't April 1997, page 368ff.

  BSD Release Announcements collection.
  URL: http://www.de.FreeBSD.org/de/ftp/releases/

  BSD Hypertext Man Pages
  URL: http://www.FreeBSD.org/cgi/man.cgi

  UNIX history graphing project
  URL: http://minnie.tuhs.org/Unix_History/index.html

  UNIX history
  URL: http://www.levenez.com/unix/

  James Howard: The BSD Family Tree
  URL: http://ezine.daemonnews.org/200104/bsd_family.html
  ("what are the differences between FreeBSD, NetBSD, and OpenBSD?")


  Acknowledgments
  ---------------

  Josh Gilliam for suggestions, bug fixes, and finding very old
  original BSD announcements from Usenet or tapes.

  Steven M. Schultz for providing 2.8BSD, 2.10BSD, 2.11BSD manual pages.

  --
  Copyright (c) 1997-2004 Wolfram Schneider <wosch@FreeBSD.ORG>
  URL: http://cvsweb.freebsd.org/src/share/...sd-family-tree

  $FreeBSD: /repoman/r/ncvs/src/share/misc/bsd-family-tree,v 1.103 2006/05/09 09:04:03 maxim Exp $

 2. #2
  นักการภารโรง สัญลักษณ์ของ บ่าวคนเดิม
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  ที่อยู่
  Amphoe Det Udom
  กระทู้
  3,148

  Re: สายพันธ์ยูนิค [ Unix ]

  ป้าดหว่าแม่นเส้นทางสายปลาแดกแหม......
  ขอบพระคุณสมาชิกและทีมงานที่เคารพรักทุกท่าน

 3. #3
  samrid
  Guest

  Re: สายพันธ์ยูนิค [ Unix ]

  สุดยอดเลยพี่น้องเอ๋ย

 4. #4
  บ่าวสายฟ้า
  Guest

  Re: สายพันธ์ยูนิค [ Unix ]

  หลายขนาดมะสิจำเบิ้ดหล่ะ

 5. #5
  johnlee
  Guest
  61 คับ กำลังอยาดศึกษาอยู่พอดีเลย อยากให้มี กระทู้
  IP crop

 6. #6
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ บ่าวดอนโบม
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  กระทู้
  1,421
  อ๊ะย๊ะเลยครับ
  หลายขนาด

 7. #7
  Super Moderator
  Guide & Photographer
  สัญลักษณ์ของ เจ้าซายน้อย
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  ที่อยู่
  อยู่ในใจเสมอ
  กระทู้
  1,412

 8. #8
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ นวรัตน์
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  กระทู้
  687

  ความเยือกเย็น

  นึกว่าสายพันธ์ใหม่จากต่างดาว

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •