สาว pui เอ้ย เจ้าผู้จบจั่งน้อง เจ้าผู้งามจั่งน้อง อ้ายเซียงน้อยเพิ่นจองแล้วบ้อ อย่าสิว่าจั่งซั่น อย่าสิว่าเด้อจั่งสี้ อ้ายขอหลี่เด้อห่างไกลแล้วหล่ะนาง (ย่านถืกค้อน หยอกดอกพี่น้อง ฮ่าฮา ฮิฮิ)