+*+*+*+*++ ฟังแล้วคิดฮอดสมัยตอนเป็นเด็กน้อยเนาะ ตอนนี้อ่านเนื้อร้องไปก่อน เดี๋ยวบ่าวโพนทองสิไปหัดกล่อมมาฮ้องให้ฟัง+*+*+*+*+**+
***นอนเด้อหล่า หลับตาเเม่สิกล่อม
เจ้าบ่นอน บ่ไห้กินกล้วย
เเม่ไปห้วย หาซ่อนปลาปู
เก็บผักติ้ว มาไส่เเกงเห็ด
ไปไส่เบ็ด เอาปลาข่อใหญ่
อย่าร้องให้ เเมวโพงสิจ๊กตา
เจ้านอนซ่า เเมวโพงสิจ๊กหำ
เจ้านอนค่ำ แมวโพงสิจ๊กก้น
ติง ลิง ติ่ง ลิง ติ้ง ลิง ติง
สิงลูกเเก้วนอนนานำพ่อ
สิงลูกเเก้วกินเเล้วจั่งนอน
ติง ลิง ติ่ง ลิง ติ้ง ลิง ติง
ลิงตกส่าง หางซันจิ่งดิ่ง
ตกก้นคุ อย่าขี้กลางคืน
ขี้กลางคืน ย่านเสือมาพ่อ
ขี้มื่อเช้า ย่านเเมวเป้ามาเห็น
ยามกลางเวน จั่งขี้จั่งเหยี่ยว
เอ้อ เฮอ เออ เฮอะ เอ้อ เฮอะ เออ...
นอนสาหล่าหลับตาแม่สิกล่อม
***
...น่อนสาหล่า หลับตา แมสิก็อม
เอ๋าะ ออม อ้อย แม่วน่อยตอดนวยต่าด่ำมั่นเด้อ....
แมไป่ไฮกะสิไป่หาปล่า
แมไป่น่าสิหาของม่าฝาก
บักหมากหว่า บักมัง บักหวาย
เอ๋าบักไฟ่ บักแงว บักส่าน
แต่งค่าฮ่านสิเอ่าม่าจิ้มแจว
บักเล็บแม่วกะสิให่ลูกหล่า
คั่นได้ปล่าสิเอ่าม่าต่ำปน
เข่าหน่าฝนปล่าไคเต่มท่อง
แมสิจ้องเอ่าม่าให่หนู
ได้กะปู่ แมสิเอ่าม่าลาบ
นกกระจาบเข่าม่าจิ๋กกิ่นเข่า
แมสิเอ่าตั๋บมั่นม่าปิ้ง
บักหัวลิ่ง แมสิให่กิ่นหวาน
ยอดบักต่าลกะสิม่าจิ้มแจว
กั๋บม่าแล่วสิม่าอุ้มลูกหล่า
กั๋บจากน่าสิพ่าค่วยเข่าคอก
ยอดผั๋กหนอกเอ่าม่าจิ้มแจวบ่อง
..........................