"พี่น้องเอ้ย
บุญบุญนี้ บ่อมีไผสิปันแจกกันได้แล้ว บ่ห่อนแหกเคิ่งได้ คือไม้ผ่ากลาง
คือจักเฮากินเข้า เฮากินกะเฮาอิ่ม บ่อห่อนไปอิ่มท้อง เขานั้นผู้บ่อกิน ได้แล้ว"