มื้อเช้านี้บ่มีแนวกินเลยตำแจ่วปลาแดก เก็บดอกแคมาผัดใส่น้ำมันหอยจิ้ม กินแล้วเป็นอึ่งหลึ่งจังใด๋บุ เป็นแบบว่าผะอืดผะอ๋ม ผู้ใดมีวิธีแก้บอกแหน่คับผะอืดผะอ๋ม