ยิ้ม...พาให้สุขหนักหนา ยิ้มมีค่าต่อผู้ชิดใกล้ ยิ้มสร้างมิตร ยิ้มสร้างโลกแจ่มใส ยิ้มสู้ไว้แม้ยามมีภัยมา

เกิดมาในโลกนี้ มีใครไหมไม่เคยยิ้ม โลกจะเพริศพราวพริ้ม ด้วยรอยยิ้มพิมพ์อุรา

ยิ้มนำจิตสดใส มากมายล้ำในคุณค่า ยิ้มชื่นใจ ยิ้มชื่นตา ล้วนพาให้สุขสันต์

ส่งรอยยิ้มให้ไป ยิ้มเชื่อมความสัมพันธ์ หนุ่มกับสาวแรกรักกัน ยิ้มนั้นเป็นสื่อใจ


::)::)