ฟังฟัง ฟังฟังฟัง...เขาว่าดี เขาว่าด่า.........เราดีหรือบ้า ก็จงฟัง

ฟังฟัง ฟังฟังฟัง...ฟังไม่ดี ถ้าไปโกรธ.......ก็ให้โทษ เมื่อได้ฟัง

ฟังฟัง ฟังฟังฟัง...ฟังไม่ดี พาให้ซวย........คือฟังแล้วม้วย เรียกว่าซวยเพราะฟัง

ฟังฟัง ฟังฟังฟัง...อย่าพึง อย่าเบื่อ..........ไม่ยาก ไม่ง่าย ในการที่ จะฟัง