สารคอบเป้ออ๊อกซีคลอไลด์ นิยมใช้กันมากในเขต จ. ปทุมธานี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกส้ม
สำหรับสารเคมีชนิดนี้ ถ้าใช้ในปริมาณมากเกินไป จะตกค้าง และสะสมอยู่ในเปลือกส้มด้านในเส้นใยและผิวตอนบนของเนื้อส้ม ถ้าทานเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย

วิธีสังเกต

ต้องดูว่าถ้ามีสีฟ้าแกมสีเขียวปรากฏเป็นแผ่นอยู่ภายใต้เปลือกส้ม หรือเกาะอยู่ตามเส้นใยของผิวส้ม ส้มผลนั้นจะรับประทานไม่ได้ ค่อนข้างเสี่ยงต่อยาฆ่าแมลงที่มีอยู่ แต่ถ้าพบว่ามีฟ้าจางๆติดอยู่กับเปลือกด้านใน ส้มผลนั้น พอจะรับประทานได้ แต่เราต้องลอกเส้นใยออกแล้วน้ำไปล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนจึงจะทานได้