ให้ตอบคำถาม 4 หัวข้อนี้ แล้ว นำตัวอักษรในแต่ละข้อที่ได้มาเรียงต่อกัน เพื่อดูว่า คุณเป็นคนอย่างไร...-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

1.บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?

.-. I : ชอบสันโดษ, คิดก่อนทำ, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่

.-. E : ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงานสังสรรค์, ทำก่อนคิด, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน. สิ่งของ, สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?

.-. S : ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล, ดูถึงปัญหาปัจจุบัน, ดูถึงหลักความเป็นจริง

.-. N : ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์ล่วงหน้า, ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา?

.-. T : ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ, ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง, คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ

.-. F : ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ, ตัดสินใจจากความชอบ, ความต้องการ, คิดถึงความต้องการ และการตอบสนองของตน

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?

.-. J : ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน, ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ, ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา

.-. P : ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว, ไม่ยึดติด, มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์, รับฟังความคิดผู้อื่น

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ตอบเสร็จ ก็จะได้ตัวอักษร 4 หลัก เช่น ENTP ก็เอาไปหาผลตอบจากด้านล่างนะว่าคุณเป็นคนอย่างไร...

ISTJ - The Duty Fulfiller "ผู้สำเร็จ"
.-. มีสมาธิสูง, เงียบ, เป็นคนรักครอบครัว
.-. ละเอียด, จริงจัง และ ไว้ใจได้
.-. ทำงานหนัก, เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง
.-. อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้
.-. ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก


ISTP - The Mechanic "ช่างเครื่อง"
.-. เงียบ, ชอบผจญภัยและ กีฬา
.-. ชอบเสี่ยง, เป็นตัวของตัวเอง, แก้ปัญหาเก่ง
.-. มองโลกในแง่ดีแต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด
.-. ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ ทั้งดีและไม่ดีISFJ - The Nurturer "ผู้ดูแล"
.-. เงียบ, ใจดี, มีสติ
.-. มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่
.-. คิดถึงคนอื่นก่อนตัว, จำคนเก่ง
.-. เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์
.-. ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเองISFP - The Artist "ศิลปิน"
.-. เงียบ, ใจดี, จริงจัง และ อ่อนไหว
.-. ไม่ชอบการโต้แย้ง, ไม่ชอบระเบียบ
.-. ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร, รักขอบสวยของงาม
.-. เข้าใจยาก, เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น
.-. ใช้ชีวิตอย่างจริงจังINFJ - The Protector "ผู้ป้องกัน"
.-. ความคิดสร้างสรรค์, อ่อนไหว, เป็นตัวของตัวเอง
.-. เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์
.-. เป็นคนลึกซึ้ง, ซับซ้อน, ชอบความเป็นส่วนตัว
.-. เข้าใจยาก, มีความมั่นใจในตัวเองสูง, ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น
.-. ไม่ชอบการโต้แย้ง


INFP - The Idealist "นักอุดมการณ์"
.-. เงียบ, ซื่อสัตย์, ชอบอุดมการณ์
.-. ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น
.-. ไม่ชอบการโต้แย้ง
.-. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
.-. มีความคิดสร้างสรรค์INTJ - The Scientist "นักวิทยาศาสตร์"
.-. ฉลาด, มุ่งมั่น, ไม่เหมือนใคร
.-. เป็นผู้นำที่ดี, มีความมั่นใจสูง, มองการณ์ไกล
.-. ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว, ชอบด่วนสรุป,ไม่ชอบรายละเอียด, คิดว่าตนเองถูกเสมอ
.-. บอกความรู้สึกไม่เก่ง, จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดINTP - The Thinker "นักคิด "
.-. ความคิดสร้างสรรค์, เป็นตัวของตัวเอง, มีเหตุมีผลและมีความสามารถสูง
.-. ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น, ไม่ชอบระเบียบ
.-. ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก, ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
.-. เงียบ, ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง
.-. มีอารมณ์ซับซ้อน, ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน


ESTP - The Doer "ผู้กระทำ"
.-. เป็นมิตร, ยืดหยุ่นง่าย, เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
.-. ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์
.-. ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว
.-. รักสนุก, สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
.-. ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ
.-. เบื่อง่าย


ESTJ - The Guardian "ผู้พิทักษ์"
.-. มีระเบียบ, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา
.-. มีความมั่นใจในตัวเอง, มีความสามารถ, ทำงานหนัก , เป็นผู้นำ
.-. ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข
.-. บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่งESFP - The Performer "ผู้แสดง"
.-. อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี
.-. มองโลกในแง่ดี, ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน
.-. ไม่ชอบงานประจำ, คิดมากเวลาเครียด
.-. รักสวยรักงาม


ESFJ - The Caregiver "นักใส่ใจ"
.-. มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ
.-. เก่งเรื่องคน , เข้าใจ, สนใจ และ ปรับตามคนได้
.-. ชอบให้คนชอบ, ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง
.-. รักสงบ และความปลอดภัย, ไว้ใจได้, กระตือรือร้น
.-. อ่อนไหว, ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น


ENFP - The Inspirer "ผู้มีแรงบันดาลใจ"
.-. มีความคิดสร้างสรรค์, กระตือรือร้น, ยืดหยุ่น
.-. ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด
.-. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบให้คนชอบแต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย
.-. เป็นคนร่าเริง และชอบเป็นอิสระENFJ - The Giver "ผู้ให้"
.-. มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก, ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ
.-. ไม่ชอบอยู่คนเดียว, ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา
.-. มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง
.-. มีความมั่นใจในตัวเอง, เจ้าระเบียบENTP - The Visionary "ผู้มีวิสัยทัศน์"
.-. มีความคิดสร้างสรรค์, ฉลาด , แก้ปัญหาเก่ง
.-. ชอบไอเดียใหม่, ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ
.-. ชอบคุย, คุยเก่ง, หัวไว
.-. ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ
.-. บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง


ENTJ - The Executive "ผู้บริหาร"
.-. เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด, พูดต่อหน้าคนเก่ง, ฉลาด, มีความรู้
.-. เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ, ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง
.-. แก้ปัญหาเก่ง, สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน
.-. เจ้ากี้เจ้าการ, ไม่มีความอดทน, เด็ดขาด, น่าเกรงขาม