ใบไม้สีม่วง

ใบไม้คือหัวใจธรรมชาติ
ถ้าเผาฉันคือเผาชาติของฉันด้วย
เพราะใบคืออาหารอันร่ำรวย
สร้างสัตว์สวยป่างามยามฉันโต


..........................

คนเราถ้าเข้าใจธรรมชาติ
ก็สามารถที่จะปรับเอาธรรมชาติมาเป็นประโยชน์
ในการดำรงชีวิตในแต่ละวันได้

...........................

คำกลอนที่ขึ้นต้นนี้เป็นการชี้ให้เห็นชัดถึงความสำคัญของใบไม้
ออกจะรุนแรงทางภาษา แต่เนื้อหาแฝงด้วยความสร้างสรรค์
และมีใจรักธรรมชาติเป็นห่วงธรรมชาติอย่างเปี่ยมล้นเลยทีเดียว