จีบแม่เฒ่า : ชัยณรงค์ มาลาคำ

[MUSIC]http://baanmaha.us/up/file/AVSEQ04_NumUdon_21_03_51_Chai_Na_Rong.wma[/MUSIC]