อิสานบ้านเฮา

ดอกโสนกลางทุ่งนาเมื่อหน้าฝน

เกลื่อนกล่นชูช่อลออก้าน

แพงพวยสวยสีคลี่กลีบบาน

นกกระยางเหนียงยานจ้องจิกปลา

ผักบุ้งทอดยอดส่ายสอดย่าน

นกเขาขับขานแข่งบินหลา

นกเอี้ยงเลี้ยงควายอยู่ปลายนา

น้ำท่าเจิ่งนองเต็มหนองบึง

:):)

อิสานบ้านเฮา